Slekt

Slektsdatabase Kun personer over 18 år er med.

Theanove

Her er det laget en slektsbok som kan kjøpes hos undertegnede. Pris kr 150,- per stk.

Kulseth 

Her er vi igang med å lage en slektsbok.

Heggeseth 

Her er vi igang med å lage en slektsbok.

Dullum

Her er vi igang med å lage en slektsbok.

Videre!!

De som ønsker en pdf-kopi henvender seg til undertegnede. Nytt stoff og oppdateringer mottas med takk.